TZM Müller Bachata 3TZM Müller Bachata 2

SAVE THE DATE !

S O M M E R F E S T 2019

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

BITTE UM BEACHTUNG!

KURS – TERMIN GEÄNDERT 

Wir Bitten um Beachtung, Folgende Kurse/Termine sind geändert oder fallen aus:

FREITAG 24.05.19WOLFRATSHAUSENHip Hop Kurs Level 1&2Gleichzeitig um 15:00 Uhr
FREITAG 24.05.19PENZBERG Hip Hop KursÄnderung auf 15:00 – 16:00 Uhr
FREITAG 31.05.19PENZBERGHip Hop KursÄnderung auf 15:00 – 16:00 Uhr
01.06.19 – 02.06.19PENZBERGKEIN UnterrichtAusfall wegen MEISTERSCHAFT
……. . . . . . .…………
……. . . . . . .…………